Onze voordrachtgevers

Concert zaterdag 8 oktober 2022 – 20u

Dr. David Vergauwen

Hij studeerde geschiedenis, kunstgeschiedenis en musicologie aan de universiteiten van Gent en Brussel, en behaalde het doctoraat in de geschiedenis waarbij hij onderzoek deed naar de rol en betekenis van de Brusselse vrijmetselarij voor het Belgische muziekleven. Meer recent verscheen een culturele biografie over Joseph Ryelandt. Verder is hij betrokken bij een vertalingsproject rond de geschriften van de Luikse Parijzenaar André Grétry. Op dit ogenblik werkt hij aan een biografie van Flor Alpaerts, die in 2024 zal verschijnen. David Vergauwen is tevens docent voor Amarant.

Concert zondag 9 oktober 2022 – 12u30

Em. prof. dr. Paul Huvenne

Hij studeerde Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde aan de RU Gent. Hij startte zijn loopbaan bij de Culturele dienst van de Stad Gent als wetenschappelijk medewerker. In 1973 ging hij aan de slag bij het Nationaal Centrum voor de Plastische Kunsten van de 16e en de 17e eeuw in Antwerpen als medewerker van het Corpus Rubenianum Ludwig Burchard. Aansluitend was hij als wetenschappelijk assistent verbonden aan het Rubenianum te Antwerpen. In 1984 promoveerde hij met zijn scriptie over Pieter Pourbus en was tevens curator van de grote Pieter Pourbus tentoonstelling in Brugge. Hij werd directeur van het Rubenshuis en in 1997 algemeen directeur van het KMSKA. Hij was medeauteur van het boek Een barokke parel als hedendaagse concertzaal over de huidige concertzaal van AMUZ. In 2018 werd hij ere-hoofdconservator van het KMSKA.

Concert zondag 9 oktober 2022 – 20u

Dr. Marlies De Munck

Zij promoveerde aan de KU Leuven met een onderzoek naar de betekenis van muziek. Zij doceert muziekfilosofie aan de UAntwerpen en aan het Conservatorium van Gent. Zij schrijft regelmatig opiniestukken voor De Standaard. Haar essayboekje Waarom Chopin de regen niet wilde horen werd lovend onthaald als een heldere inleiding in de muziekfilosofie. In het najaar van 2019 verscheen haar nieuwe essay De vlucht van de nachtegaal, een filosofische zoektocht naar de stem.