CD’s

 

Alle CD’s zijn verkrijgbaar via de webwinkel van het ANZ

In Flanders Fields 87
Muizel Huisconcerten XIX - kamermuziek met Robert Herberigs
François Glorieux - werken voor piano en orkest
Anthology of Flemish band music - Marcel Poot
Toon Daems - Markuspassie

Boeken

In gesprek met componisten uit Vlaanderen

In gesprek met componisten uit Vlaanderen

Tussen 2004 en 2018 interviewde Simon De Rijcke voor het tijdschrift Ambrozijn een groot aantal Vlaamse componisten. De reeks omspant drie generaties: van Luc Brewaeys tot August Verbesselt. Yves Knockaert zorgde voor een inleidend essay. Het boek omvat tevens nog een namenregister van alle vermelde componisten.

MATRIX redigeerde het geheel en gaf het uit.
Een must in je bibliotheek!

Te bestellen bij Matrix aan € 25,00
Minderbroedersstraat 48 te 3000 Leuven
info@matrix-new-music.be

Of via de webwinkel van het ANZ > In gesprek met componisten uit Vlaanderen

Paul Gilson – een Brusselse componist van de wereld

Paul Gilson - een Brusselse componist van de wereld

Paul Gilson (1865-1942), geboren en getogen in Brussel, groeide tijdens het fin de siècle uit tot een gewaardeerd kunstenaar. Hij stond en staat geboekstaafd als een erudiet componist, orkestrator, theoreticus, criticus, musicograaf en pedagoog. Een prestigieuze Prix de Rome (1889) en zijn symfonisch werk La Mer (1892) maakten hem bekend tot ver buiten de landsgrenzen. Door zijn opmerkelijke inzet voor de blaasmuziek, en die van amateurorkesten in het bijzonder, herinneren we ons Gilson vandaag nog steeds als de Vader van de Belgische blaasmuziek.

Gilsons uiterst veelzijdige kunstenaarschap resoneerde met tal van internationale tendensen. Nauwgezet volgde hij het actuele muziekleven in binnen- en buitenland en berichtte daarover uitvoerig in kranten, tijdschriften en radio-uitzendingen. Aan de conservatoria van Brussel en Antwerpen en als privéleraar wist hij een nieuwe generatie van componisten en musici te prikkelen en duurzaam te beïnvloeden. Die pedagogische passie daagde Gilson ook uit om zijn scherpe inzichten te bundelen in theoretische traktaten.

Die vele facetten van Gilsons leven en werk staan centraal in dit boek, met een bijzondere aandacht voor zijn nationale en internationale belang. Van zijn levensloop tot zijn briefwisseling met Russen, van zijn doorwrochte theorieën tot zijn muziek voor blaasorkesten, operamuziek en composities voor hoorn en saxofoon: de auteurs van deze bundel schetsen Paul Gilson met veel reliëf.

Te bestellen bij Academic and Scientific Publishers aan € 35,00

Joseph Ryelandt – een culturele biografie van een romantisch componist in het fin-de-siècle Brugge

Joseph Ryelandt - een culturele biografie van een romantisch componist in het fin-de-siècle Brugge

In het fin-de-siècle Brugge van Guido Gezelle, Fernand Khnopff en Georges Rodenbach was ook een uitzonderlijk begaafd componist aan het werk die zich rond 1900 ontpopte tot een vaandeldrager van de late Romantiek in België. Joseph Ryelandt (1870-1965), een welgestelde progressieve katholiek, behoorde tot een generatie van componisten, schilders en schrijvers die rond de eeuwwisseling tot artistieke volwassenheid kwam. Ryelandt leefde, woonde, werkte en stierf in Brugge. Zijn familiegeschiedenis blijkt innig verweven met die van de stad. Ryelandts blik reikte echter verder dan Brugge. Hij correspondeerde met talloze grootheden uit de internationale muziek, zoals Eugène Ysaÿe, Edward Elgar, Vincent d’Indy en Charles Koechlin. Ook had hij tal van contacten met schrijvers en dichters. Dit boek doet het leven en het werk van deze boeiende componist uit de doeken. Joseph Ryelandt wordt uw unieke gids op een wandeling doorheen het culturele leven in België vanaf het fin-de-siècle tot aan de Tweede Wereldoorlog. Zijn muziek kan daarbij worden gehoord als een soundtrack bij het meesterwerk van Georges Rodenbachs, Bruges-la-Morte. Klik hier om alvast kort kennis te maken met de componist.

Te bestellen bij Academic and Scientific Publishers aan € 35,00